Ouderen vinden om hulp vragen moeilijk, waarom?

Ouderen vinden om hulp vragen moeilijk, waarom?

   (0)

Ouderen vinden om hulp vragen moeilijk, waarom?

Maar nog belangrijker hoe kunt u ze daarmee helpen..... want naast gemak is extra veiligheid voor ouderen geen luxe maar meer een noodzaak, naast dat u als familie of bekende een gerust gevoel wilt hebben.

Om hulp vragen? Dat dóe je niet

Eén op de 3 ouderen boven de 75 vragen liever niet om hulp, zij zijn bang om als ‘lastig’ te worden gezien. ‘Men vraagt niet om hulp, het is veel sterker om het zelf te doen’ is de overtuiging van deze generatie geboren voor of in de II WO. Maar let wel, deze zienswijze maakt ook dat ze zich kraniger houden dan menig jongeren.

Ook ijdelheid of sterker nog de gêne van het dragen van zo’n ‘knop’, maakt dat ouderen een weerstand hebben voor bijvoorbeeld persoonsalarmering. “Daar ga ik niet mee lopen, ben geen bejaarde”! Echt een veel gehoorde opmerking en gelukkig maar dat ze zich nog niet oud voelen.

Ouderen willen hun onafhankelijkheid niet verliezen. Op leeftijd moet je al afstand van kleine en grotere zelfstandigheid zaken doen, van het letterlijk niet meer zo stevig in je schoenen staan, tot het fietsen en zelfs het moeten inleveren van je rijbewijs.

Hulp blijkt wel gewenst?

Dat er bij dagelijkse bezigheden hulp nodig blijkt te zijn, wordt daardoor vaak pas op een (te) laat moment door de omgeving gesignaleerd. De partner, de (klein)kinderen of buren krijgen door dat sommige normale dagelijkse zaken niet zo goed meer verlopen.

Vaak moeten er helaas eerst zaken echt fout gaan wil zowel de oudere als hun sociale omgeving inzien dat er nu toch echt hulp nodig is. Dat kan al zoiets simpels zijn als zelf een nieuwe lamp indraaien; even op een stoel gaan staan en boven je hoofd de lamp vervangen. Een simpele maar oh zo gevaarlijke klus als je niet meer een van de jongste bent. Het gevaar van vallen zit soms in een heel klein hoekje.

Zorg van de kinderen wordt dan vaak nog wel geaccepteerd maar niet van harte. Maar als de hulpvraag verder gaat dan deze simpele klussen, wat dan? Als vallen en de kans op calamiteiten in huis steeds groter worden en iedereen zich zorgen maakt, wat dan?

Advies voor het oplossen van weerstand tegen hulp

1. Probeer de weerstand te begrijpen 
Vraag de senior waarom hij of zij zich verzet tegen hulp én respecteer hun antwoord. Probeer met vragen de echte reden boven tafel te krijgen zodat jij de reden ook begrijpt. Pas dán kun je het gesprek naar bijvoorbeeld veiligheid en risico’s

 2. Hetzelfde doel
Vertel dat met een beetje hulp de oudere juist langer thuis kan blijven wonen, dat willen jullie toch allebei? Maar ook dat een beetje hulp en veiligheid, het zal helpen om zich beide zekerder te voelen. Vertel hen openhartig wat de impact is die uw zorgen voor hem of haar heeft op uw leven.

3. Roep hulp van buitenaf in
Soms helpt het als u het gesprek nogmaals met een derde erbij voert, dat kan een familielid of bekende zijn, maar ook iemand van buitenaf zoals de huisarts of maatschappelijke zorg. Zolang er maar een vertrouwensband is.

4. Respecteer de beslissing
Betrek uw vader of moeder altijd bij beslissingen, tenzij uw familielid echt niet de mentale capaciteit heeft (bijvoorbeeld door de ziekte van Alzheimer) om zelf te beslissen. Zolang het beoordelingsvermogen van uw dierbare familielid adequaat is, dient u, hoe moeilijk dat ook is, respect te hebben voor zijn of haar keuzes.

Mocht een oudere nog steeds weerstand bieden maar een gevaar voor zichzelf zijn, raadpleeg dan een juridisch adviseur om eventueel bewind voering te organiseren.

Facebook comments
   VERGELIJK HIER DE MODELLEN


Klik hier om de modellen overzichtelijk te vergelijken op de functionaliteiten en andere opties.